Komisja rekrutacyjna WIŚ

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska

Przewodnicząca

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Sekretarz
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab

Członkowie
dr Sławomir Gułkowski
dr inż. Tomasz Cholewa
mgr inż. Łukasz Guz

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 10.00-14.00, pokój 221 (II piętro)

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną pod następującym adresem mailowym:

rekrutacja@wis.pol.lublin.pl

telefon: 81 538 4407