Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
nr telefonu: +48 81 538 4700
dyrektor: prof. PL., dr hab. Agata Zdyb     

     Zakład Zrównoważonego Rozwoju

     Zakład Inżynierii Paliw Alternatywnych
     Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych