Harmonogram rekrutacji

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są złożyć komplet wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na studia.

Studia stacjonarne I stopnia (IŚ i IOŹE)

  • 20.05.2019 r. – 08.07.2019 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
  • 10.07.2019 r. (do godz. 14:00): Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych;
  • 12.07.2019 r. oraz 15.07.2019 r. – 16.07.2019 r.: Przyjmowanie wymaganych dokumentów (w godz. 10:00 - 14:00);
  • 16.07.2019 r. (po godz. 15:00): Ogłoszenie listy osób przyjętych;

Studia niestacjonarne II stopnia (IŚ)

  • 20.05.2019 r. – 17.07.2019 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
  • 19.07.2019 r. (do godz. 14:00): Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych;
  • 22.07.2019 r. – 24.07.2019 r.: Przyjmowanie wymaganych dokumentów (w godz. 10:00 - 14:00);
  • 24.07.2019 r. (po godz. 15:00): Ogłoszenie listy osób przyjętych;Sprawdź dyżury WKR