Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji WIŚ w roku akademickim 2018/2019 opracowano na podstawie harmonogramu Politechniki Lubelskiej.


Studia stacjonarne I stopnia (IŚ i IOŹE)

21.05.2018 r. – 05.07.2018 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;

09.07.2018 r. (do godz. 14:00): Wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista osób zakwalifikowanych);

10.07.2018 r. – 12.07.2018 r.: Rejestracja kandydatów na studia;

12.07.2018 r.: Ogłoszenie list przyjętych.

Studia niestacjonarne II stopnia (IŚ)

21.05.2018 r. – 17.07.2018 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;

20.07.2018 r. (do godz. 14:00): Wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista osób zakwalifikowanych);

23.07.2018 r. – 25.07.2018 r.: Rejestracja kandydatów na studia;

25.07.2018 r.: Ogłoszenie list przyjętych.Wejście do systemu ERK (rekrutacji elektronicznej kandydatów).