Informacje dla kandydatów

Rekrutacja - Wydział Inżynierii Środowiska

Uwaga! Komisja rekrutacyjna ogłasza uruchomienie 3 tury rekrutacji na kierunki: Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii na studiach stacjonarnych I stopnia.

Do dnia 15 września 2017 roku otwarty jest system elektronicznej rejestracji. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego w harmonogramie.

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej prowadzi nabór na studia:

  • Stacjonarne I stopnia (inżynierskie) - kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
  • Stacjonarne I stopnia (inżynierskie) - kierunek: INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Dokumenty będące podstawą postępowania rekrutacyjnego na Politechnice Lubelskiej:

Uchwała Nr 27/2016/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Nr 25/2015/V z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 - 2018/2019.