Skład Komisji

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii ŚrodowiskaPrzewodnicząca

dr inż. Aneta Czechowska-KosackaSekretarz

mgr inż. Łukasz GuzCzłonkowie

dr Sławomir Gułkowski
dr inż. Tomasz Cholewa
mgr inż. Paweł Suchorab