Terminarz rekrutacji

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne II stopnia semestru letniego roku akademickiego 2017/2018

III tura

15.02.2018 r. – 21.02.2018 r.: Uzupełniająca elektroniczna rejestracja (ERK) 

23.02.2018 r.: Wyniki postępowania rekrutacyjnego w III turze (lista osób zakwalifikowanych);

26.02.2018 r.: Rejestracja kandydatów na studia;

26.02.2018 r.: Ogłoszenie list przyjętych w III turzeWejście do systemu ERK (rekrutacji elektronicznej).