14 maja 2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU PL2022 z możliwością odbycia stażu za pomocą pracy zdalnej

Biuro Projektu pn. „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”, zaprasza studentów II stopnia kształcenia naboru 2018/2019 studiów stacjonarnych, Wydziałów: Mechanicznego, Elektrotechniki i Informatyki oraz  Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej  do udziału w 360 godzinnych stażach krajowych.

 

Obecnie prowadzony jest nabór uzupełniający na staże dla następującej grupy studentów:

  • Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej:
  1. Inżynieria Materiałowa
  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki  Politechniki Lubelskiej:
  1. Kierunek Elektrotechnika
  2. Kierunek Mechatronika
  3. Kierunek Inżynieria Biomedyczna
  • Wydział Środowiska Politechniki Lubelskiej:
  1. Kierunek Inżynieria Środowiska.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST  DO WYCZERPANIA MIEJSC. DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY PRZESŁAĆ ZA POMOCA TRADYCYJNEJ POCZY NA ADRES:

Politechnika Lubelska
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38 D
Anna Michalska- Koordynator Merytoryczny

z dopiskiem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH  PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”- nabór 2018/2019

lub na adres e-mail: a.michalska@pollub.pl

 Więcej informacji na stronie projektu: http://pl2022.pollub.pl

Uwaga!!!
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wsparcia stażowego, mają możliwość rozpoczęcia stażu nie później niż z dniem 15 lipca 2020 roku, pod warunkiem, iż na dzień podpisania umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla studentów Politechniki Lubelskiej w ramach projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”,  kandydat będzie posiadał status studenta.

Zapraszamy!!!