Praktyki studenckie

Obowiązkowe praktyki studenckie dla:

  • studia stacjonarne III rok I stopnia (Inżynieria Środowiska i Fizyka Techniczna) - ECTS 3 punkty, 2 tygodnie (75 godzin),
  • studia stacjonarne I rok II stopnia (Inżynieria Środowiska) - ECTS - 2 punkty, 2 tygodnie (50 godzin),
  • studia niestacjonarne IV rok I stopnia (Inżynieria Środowiska) - ECTS - 3 punkty, 2 tygodnie
  • studia niestacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) - ECTS - 2 punkty, 2 tygodnie

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk: 

mgr inż. Łukasz Guz
tel. (81) 538-47-84
l.guz@pollub.pl
p. 415

Godziny urzędowania w miesiącu wrześniu

  • od poniedziałku do czwartku: 10.00 - 14.00

Informacje uczelniane Politechniki Lubelskiej

Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej

Zarządzenie Nr Nr R–42/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk nieobowiązkowych nieobjętych Regulaminem studiów w Politechnice Lubelskiej

Uchwała Nr 20 /2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Informacje wewnętrzne WIŚ

Szczegółowy regulamin praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska w dniu 15.09.2014.

Wzory wymaganych dokumentów praktyki obowiązkowej

Wszystkie w/w formularze w pliku pdf.

Wszystkie dokumenty, łącznie z umową mogą być dostarczone podczas zaliczania praktyki studenckiej (wpisów).

Wzory wymaganych dokumentów praktyki nieobowiązkowej:

Wpisy do indeksów będą wykonywane podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej 01.09.2016 - 22.09.2016 (szczegółowe informacje będą zamieszczone w miesiącu sierpniu)