Rada Dyscypliny Naukowej

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
1. Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni – Przewodnicząca
2. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. uczelni
3. Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. uczelni
4. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni
5. Dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. uczelni
6. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
7. Dr hab. inż. Małgorzata Iwanek, prof. uczelni
8. Dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. uczelni
9. Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
10. Dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni
11. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
12. Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
13. Prof. dr hab. Artur Pawłowski
14. Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. uczelni
15. Dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni
16. Dr hab. Henryk Wasąg, prof. uczelni
17. Dr hab. inż. Marcin Widomski, prof. uczelni
18. Dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni