Rada Wydziału

Władze Wydziału
1. Prof. dr hab. Witold Stępniewski
2. Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
3. Dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
4. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych
5. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL
6. Dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. PL
7. Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. PL
8. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
9. Prof. dr hab. inż. Mykola Hirol
10. Dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL
11. Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL
12. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
13. Dr hab. Artur Pawłowski, prof. PL
14. Dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL
15. Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
16. Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL
17. Prof. dr hab. Henryk Sobczuk
18. Dr hab. Agata Zdyb, prof. PL

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich
19. Dr Sławomir Gułkowski
20. Dr inż. Magdalena Lebiocka
21. Dr inż. Mariusz Skwarczyński
22. Dr inż. Agnieszka Żelazna

Grupa pracowników niebędących nauczycielami
23. Mgr Edyta Wojtaś
24. Mgr inż. Katarzyna Wójcik-Oliveira

Grupa studentów i doktorantów
25. Katarzyna Boratyńska
26. Joanna Kania
27. Damian Lipiec
28. Oktawia Piwowarska
29. Tomasz Saganowski
30. Mgr inż. Wojciech Cel