Rada Wydziału

Władze Wydziału
1. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. PL

2. Dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3. Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL

Kierownicy katedr
4. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
5. Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
6. Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
7. Prof. dr hab. Witold Stępniewski
8. Dr hab. Agata Zdyb, prof. PL

Przedstawiciele grupy profesorów i profesorów uczelni
9. Dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL
10. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
11. Prof. dr hab. Artur Pawłowski

Przedstawiciel adiunktów
12. Dr inż. Andrzej Raczkowski

Przedstawiciel asystentów
13. Mgr inż. Ewelina Krawczak

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
14. Mgr Edyta Wojtaś

Przedstawiciele studentów i doktorantów
15. Mgr inż. Katarzyna Wójcik Oliveira
16. Paweł Bliźniuk
17. Mateusz Iżko