Organizacja WSZJK

Wydziałowa komisja ds. kształcenia:

Przewodnicząca:
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni

Członkiwie:
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
dr inż. Andrzej Raczkowski
dr Sławomir Gułkowski
dr inż. Marta Bis
mgr inż. Wiesław Bocheńczyk

Przestawiciel studentów:
Iwona Korzec

Komisja ds. jakości kształcenia

Przewodniczący:
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni

Członkowie:
dr hab. Henryk Wasąg, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Iwanek, prof. uczelni
dr inż. Adam Piotrowicz
dr Justyna Kujawska
dr inż. Amelia Staszowska
dr inż. Agnieszka Żelazna
mgr inż. Leszek Gemborys

Przedstawiciel studentów:
Rafał Błaziak