Organizacja WSZJK

Wydziałowa komisja ds. kształcenia:

dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL – przewodniczący

dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

dr Sławomir Gułkowski

dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia:

dr hab. Agata Zdyb, prof. PL – przewodniczący

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL

dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL

dr inż. Małgorzata Iwanek

dr inż. Adam Piotrowicz

mgr inż. Janusz Iberszer

mgr inż. Katarzyna Wróbel

stud. Katarzyna Boratyńska