Organizacja WSZJK

Wydziałowa komisja ds. kształcenia:

dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL – przewodniczący

dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL

dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. PL

dr Sławomir Gułkowski

dr inż. Wojciech Cel

Katarzyna Boratyńska (studentka)

Komisja ds. jakości kształcenia
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. PL – przewodniczący
dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL
dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
dr hab. inż. Małgorzata Iwanek, prof. PL
dr inż. Adam Piotrowicz
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. PL
mgr Janusz Iberszer
dr Justyna Kujawska
Katarzyna Boratyńska (studentka)