Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Nr 1/2017- W sprawie powołania Zespołu do prac nad utworzeniem nowego kierunku studiów

Zarządzenie Nr 2/2017- W sprawie powołania Komisji do zatwierdzenia tematyki prac dyplomowych studentów